Bli Medmänniska

Kontakta oss

 
 
 
 
 

info@medmanniskanu.se

Alla dina uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen.

MedMänniskaNu är ett socialt mentorskap där du förväntas stödja och guida nya invånare i kommunen.

 

Varje person anmäler sig, det gäller både etablerade och nyanlända. Därefter följer intervjuer för att vi på bästa sätt skall matcha ihop personer, allt för att relationen skall få en bra start. Vi utgår från intressen, personlighet, livssituation och geografiskt läge.

 

Efter intervjun följer en introduktionsträff där du får träffa andra deltagare och vi går igenom konceptet. Här får du tips och stöd inför ert första möte. Vi har också uppföljningsträffar under tiden och finns tillgängliga för råd och stöd.

 

Det handlar i stort om att vara med en annan människa. Det kan vara att fika, laga mat ihop, gå på biblioteket, ta en promenad eller att man är den som hejar på vid sidan av fotbollsplanen. Att förklara sociala koder och att prata svenska med varandra. Samtidigt skapar du en känsla av delaktighet.

När och var ska uppdraget genomföras:

Uppdraget sker inom inom din kommun, det ställs inga krav på var du som medmänniska är bosatt. Rekryteringen har startat och uppdragen sätter igång när matchningen är klar.

Specifika önskemål eller information:

Det krävs inga förkunskaper. Du kallas till intervju och uppstartsmöte, därefter matchas du med en adept. Under perioden har vi uppföljningar varannan månad. Utöver det erbjuder Röda Korset kontinuerligt utbildningar.

Minimiåtagande:

Minimikravet är att man åtar sig uppdraget minst 6 månader och att man avsätter 6 timmar per månad.