Om

MedMänniskaNu är en del av Röda Korset och frivilligkrafter som startade i Vellinge kommun 2016.

Då det kan vara svårt för nyanlända att träffa personer i Sverige som inte är myndighetsrelaterade eller landsmän vill vi vara en länk in i samhället.

Hur fungerar det i Sverige? Vilka nya samhörigheter kan man komma in i? Vilka nätverk kan man få ta del av? Att komma i kontakt med etablerade svenskar minskar etableringstiden för nyanlända personer i Sverige. Svenska språket förbättras då man får möjlighet att tala mer svenska men också genom att man förstår hur samhället fungerar. Likaså ökar känslan av tillhörighet när man får fler relationer i samhället och känner minskad isolering. Etablerade svenskar i projektet får ökad förståelse för människor som man aldrig annars skulle träffat och många får nya vänner vilket i sin tur bidrar till ett bättre samhällsklimat. Det handlar om att skapa sammanhang, delaktighet och förutsättningar att mötas.


Genom MedMänniskaNu gör vi en medmänsklig och samhällelig insats där alla är deltagare i främjandet av den ömsesidiga förståelsen och integrationen. Tillsammans kan vi motverka diskriminering och främlingsfientlighet, samt bidra till en positiv gemenskap. Engagemang är ett medel för detta och att man blir sedd som den man är. Här möts människor, talar med varandra och lär känna varandra.Vi kan bidra till ökad optimism, självförtroende, kommunikation och inte minst glädje och hopp. Idag finns vi i Vellinge och Malmö.                                                                                    Har du fyllt 18 år och vill vara MedMänniskaNu?

Get the best lawyers in town.

RK Logo

Vi

Blir

Bättre

Tillsammans