Utbildning

Utbildning via Röda Korsets plattform för e-kurser.


Det är en önskan att du genomgår utbildningarna ¨Rödakorskunskap¨ samt att ¨Att vara frivillig¨. Du får en bra grund att stå på i ditt kommande uppdrag, trygghet i rollen som frivillig och skapar förutsättningar för en god kvalité i det frivilliga arbetet . Du gör det antingen på nätet direkt eller hos Röda Korset. Tryck på knappen och du hamnar direkt på Röda Korsets E-kurser, där kan du registrera dig och starta kursen. Lycka till.